Услуги

Изграждане и поддръжкна на безжични интернет мрежи
Продажба и монтаж на системи за видеонаблюдение и контрол на достъп
Консултации за безжични мрежи и видеонаблюдение
Сервиз на безжични мрежи
Доставка и изграждане на гарантирани  ИНТЕРНЕТ  и  ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ мрежи за нуждите на фирми и физически лица
Изграждане на  WiFi FREE SPOT