За нас

Безжичната локална мрежа, представлява гъвкава система за обмен на данни, която може да се разглежда като разширение или алтернатива на кабелната локална мрежа. Безжичните мрежи използват радио честота за предаване и приемане на данни по въздуха. Благодарение на това отпада от наличие на кабелна връзка между точките които трябва да обменят някаква информация. Широкото приложение на мрежите в бизнеса разрастването на интернет и услугите в реално време са силно доказателство за ползата от общи данни и ресурси.

Фирма Анелия ЕООД предлага  доставка на Интернет, Видеонаблюдение, Консултации, Изграждане, Сервиз и Подръжка и на безжични мрежи.

Партньори на фирмата са: НЕТ ГАРД,Телесис ООД, ITD,Нетера, ЕСКОМ ЕООД  и други. Фирмата работи с висококвалифицирани специалисти.

Нашата мисия:

Нашата мисия е подпомагането и развитието на обществената радио инфраструктура в Пловдив и страната. Да покажем на широката общественост и на Вас нашите клиенти – бъдещето, ползите и рисковете на обществените безжични мрежи.