Фирма Анелия ЕООД предлага консултации, изграждане, подръжка и сервиз на WI-FI мрежи. Доставка на Интернет и Видеонаблюдение до крайни потребители и фирми. Партньори на фирмата са: НЕТ ГАРД,НЕТЕРА, ITD, ТЕЛЕСИС ООД,  ЕСКОМ ЕООД  и други. Анелия ЕООД работи с високо квалифицирани специалисти.

Достъпът до интернет през безжичните и мобилни мрежи е нарастваща потребност за нашето общество.Основна характеристика на WLAN технологията е сравнително лесната имплентация, евтино обурудване,широка достъпност и разпространеност освободен от лицензиране честотен обхват съвместимост между устройствата.

В днешно време нарастна и необходимостта от ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ.
Всички знаем колко  удобна и практична е тази услуга.Система осигурява контрол на обекта чрез наблюдение и видеозапис на събития, които могат да се съхраняват.Чрез нея се осъществява превантивна защита от кражби, безопасност на клиентите,контрол на персонала и други.Необходимо е припокриване на наблюдаваните зони,тъй като следенето на обекта от различни ъгли осигурява по-качествена и по-сигурна защита.