Типове интерфейси за крайни електронни съобщителни устройства

Технически спецификации на интерфейсите за свързване на крайните електронни съобщителни устройства към мрежата на Анелия ЕООД

I.Информация за техническите спецификации на интерфейсите за свързване на крайните електронни съобщителни устройства към мрежата на Анелия ЕООД:

802.11b/g/n

метод за достъп до средата за разпространение: CSMA/CA (Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance)

честотен диапазон: 2.4 GHz

честотна лента: 20/40 MHz/ b,g,n

тип на модулацията: DSSS (Direct-Sequence Spread Spectrum) или OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing)

максимална скорост на трансфер на данните: 100 Mbit/s

LAN 10/100Mbit/s

802.11a/n/ac

метод за достъп до средата за разпространение: CSMA/CA (Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance)

честотен диапазон: 5 GHz   А/N/AC

честотна лента: 20/40/80 MHz

тип на модулацията: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing)

максимална скорост на трансфер на данните: 100 Mbit/s

LAN 10/100Mbit/s